GDPR működés felülvizsgálat

Megvizsgáljuk, hogy a szervezete valóban megfelel-e a GDPR rendelet elvárásainak.

Regisztrálunk weboldalán, eljátsszuk a vevő szerepét, megvizsgáljuk a szervezet működését az érintettek szemszögéből. Valós képet kap szervezete GDPR szerinti működéséről.  GDPR tanácsadásunk során cselekvési tervet és konkrét feladatlistát készítünk, amivel kijavíthatja az esetleges hibákat.

Miért érdemes felülvizsgálni a GDPR folyamatait?

Sokan az önálló felkészülést választották, sokan jogász segítségét vették igénybe és vannak olyanok is akik még mindig nem kezdték el a felkészülést. Mi hiszünk benne, hogy a Jog, az üzleti folyamat szervezés és a informatika egyenlő súlyú szereplő a felkészülési projektben. Mi több mint 20 éves folyamatszervezői és információbiztonsági tapasztalattal vágtunk bele a GDPR felkészítésbe.

A felkészítés során nagyon sok olyan partnerünk volt, aki azt mondta, hogy csak adminisztratív szinten szeretne elsőre megfelelni és majd meglátjuk mi lesz utána. A Hatóság megkapta a jogi felhatalmazást, a bejelentett incidensek hatósági vizsgálatainak eredményei következő 2-3 hónapban napvilágra kerülnek. Németországban már megszületett az első 12 500 Euros büntetés.Ezekben az esetekben már nem csak az adminisztratív megfelelést vizsgálja a hatóság hanem a szervezet napi működésében is vizsgálódik. 

Ellenőrizze le hogy szervezete képes-e az adatvédelmi előírásokban foglaltakat betartani és működés közben is megfelel a GDPR rendelet elvárásainak.


Felülvizsgálati szolgáltatások

Weboldal GDPR felülvizsgálat

 • Weboldal GDPR ellenőrzése
 • Adatkezelési tájékoztató készítése vagy meglévő véleményezése
 • Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartás összevetése az adatkezelési tájékoztató(k)ban feltüntetett adatokkal.

Szabályzatok GDPR felülvizsgálata

 • Adatkezelési Szabályzat felülvizsgálat és a kapcsolódó nyilvántartások
 • GDPR rendelet 32. paragrafusának és a Információbiztonság szabályozások felülvizsgálata

GDPR ellenőrzése

 • Weboldal számítástechnikai megfelelés ellenőrzése
 • Weboldalon regisztráció és próba vásárlás
 • Adatkezelési tájékoztató optimalizálása
 • Adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartás összevetése a szervezet adatkezelési folyamataival

GDPR incidens szimuláció

 • Érintetti igény bejelentésének kezelése
 • Kiskereskedelmi bolt esetén a boltban a helyszínen teszteli az adatkezelési folyamatokat (próba vásárlás)
 • Toborzási folyamat tesztelése egy teszt önéletrajz beküldésével
 • Adatvédelmi incidens szimuláció

Kinek ajánljuk?

 • Azoknak a szervezeteknek akik saját erőből készültek fel a rendelet elvárásainak teljesítésére. Akinél a GDPR felkészítés során az informatikai felülvizsgálata még kimaradt. Akiknek a weboldala NEM https: alapon kommuniká.l Akik megalkották a szabályzataikat, de megelőznék a hatósági vizsgálatot egy belső ellenőrzéssel.

Szolgáltatások részletei

 • Weboldal ellenőrzése
  •  Webes regisztráció folyamat ellenőrzés
  • GDPR rendelet szerinti elvárt tájékoztatási kötelezettség vizsgálata
   • Logikai vizsgálat - minden kommunikációs csatornának azonos tájékoztatási és adminisztrációs elvárást kell teljesíteni. 
 • Adatkezelési tájékoztató véleményezés
  • A GDPR rendelet 12, 13 és 14 paragrafusának történő megfelelés ellenőrzése
  • A munkavállalók, az ügyfelek, a nagykereskedelmi, a kiskereskedelmi webáruházi partnerek tekintetében
 • Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartás összevetése az adatkezelési tájékoztató(k)ban feltüntetett adatokkal.

Eredménytermék:

Ön egy egyszerűen követhető cselekvési tervet kap, mely alapján kijavíthatja az esetleges hibákat.

Például: 

 • A regisztrációs oldalon meg kell szüntetni az előre bejelölt jelölő négyzetet.
 • Ugyanide el kell helyezni az adatkezelési tájékoztató linkjét.

Az adatkezelési tájékoztató ellenőrzésekor megjelöljük azokat a pontokat melyekkel ki kell egészíteni ahhoz, hogy a GDPR rendelet 12, 13 és 14 cikk minden elvárásának megfeleljen. 

 • Adatkezelési Szabályzat felülvizsgálat
 • Szerepkörök és felelősségek meghatározása az egyes adatkezelési folyamatok esetén
 • Folyamatszemléletű feladat meghatározások
 • Kockázat elemzések
 • Hatásvizsgálatok dokumentációja
 • Adatkezelési, adatfeldolgozói , incidens nyilvántartás felülvizsgálata
 • Adatvédelmi felelős / tisztviselő kinevezése, szerepkör meghatározása
 • GDPR rendelet 32 paragrafusának és a Információbiztonság szabályozások felülvizsgálat
  • Az információbiztonság szervezete
  • Az emberi erőforrások biztonsága
  • Vagyonelemek kezelése
  • Hozzáférés-felügyelet
  • Fizikai és környezeti biztonság
  • Az üzemelés biztonsága
  • A kommunikáció biztonsága
  • Rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása
  • Az információbiztonsági incidensek kezelése
  • A működésfolytonosság biztosításának információbiztonsági vonatkozásai

    Eredménytermék:

 • Értelmezzük a önök által elkészített adatkezelési szabályzatot, összevetjük a GDPR rendelt és a Info trv elvárásaival. 
 • Cselekvési tervet készítünk a szabályozás változtatására
  • Felsoroljuk a szabályozatlan területeket
  • Megjelöljük felelősségi körök hiányosságát
  • Javaslatot teszünk a javításra
 • Abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik informatikai vagy információbiztonsági szabályzattal a kész szabályzat megfelelését vizsgáljuk a 32. Cikk elvárásaival szemben. 
 • Amennyiben az Adatkezelési szabályzat foglalja magában a 32. Cikknek való megfelelést is úgy ezt a dokumentumok vizsgáljuk az információ biztonság szabályozása szempontjából.
 • Kockázat elemzés és a hatásvizsgálatok véleményezése
  • Cselekvési terv a javításra - Konkrét javaslatok

GDPR működés ellenőrzése és optimalizálása 


 • Weboldal számítástechnikai megfelelés ellenőrzése
  • Biztonságos kommunikációs csatornák használatának ellenőrzése
  • Naplófájlok tárolása, kezelése, mentése, hozzáférése
 • Weboldal ellenőrzése
  • Weboldal vagy webshop regisztráció, szükség esetén próba vásárlás
 • Adatkezelési tájékoztató véleményezés
  • Jogalapok vizsgálata – megfelelő jogalapot választott-e a szervezete az adatkezelési célokhoz
  • Optimalizálási javaslatok
 • Adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartás összevetése a szervezet adatkezelési folyamataival
  • Interjúk segítségével ellenőrizzük a jelenleg nyilvántartott adatkezelési folyamatokat és hogy a szervezet a nyilvántartott adatkezelési folyamatokon felül kezel-e adatot a szervezet.
 • Érintetti igény bejelentésének kezelés
  • Kommunikáció
  • Technikai megvalósítás
 • Kiskereskedelmi bolt esetén a boltban a helyszínen teszteli az adatkezelési folyamatokat (próba vásárlás)
 • Toborzási folyamat tesztelése egy teszt önéletrajz beküldésével
 • Adatvédelmi incidens szimuláció:
  • Szimuláció valósághű tartalmának a Szervezet adatkezelési folyamataihoz igazítása és előkészítés.
  • Az adatkezelői és/vagy adatfeldolgozói incidens egyeztetése egy workshop keretében.
  • A szimulált esettanulmány alapján a szervezet működésének tesztelése egy adatvédelmi incidens kezelési helyzet gyakorlatoztatása.
  • A kialakított riasztási lánc tesztelése során ellenőrizzük, hogy a láncban megadott szereplők valóban elérhetőek-e.
  • Teszteljük a reakcióidőket: az incidens észlelésétől mennyi időn belül jut le az információ a döntéshozókig, a jogi tanácsadóig. Mennyi idő alatt képes a szervezet a kitöltött formanyomtatványt eljuttatni a hatósághoz és a GDPR rendelet által előírt érintetti értesítéseket megvalósítani. 

Kérjen ajánlatot